متقاضیای تحصیل تو مدرسه نمونه دولتی ،باید طبقزمان بندی منتشر شده ، وارد سایت آموزش و پرورش استان خود شده و در صورت داشتن تمام شرایط ثبت نام مدارس نمونه دولتی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲​ ،ثبت نام خودشونروانجام بدن وبرای این آزمون آمادهبشن .

اگه بخوایم مدارس کشورمون رو از نظر کیفیت آموزشی دسته بندی کنیم قطعامدارس نمونه دولتی جایگاه و مرتبه قابل قبولی رو به خودشون اختصاص میدنکه واسه همین ، مورد علاقه و توجه خیلی از دانش آموزا و خانواده ها هستن! اما ثبت نام مدارس نمونه دولتی چند سالیه که تغییرات زیادی داشته .

سوالای زیادی درباره مدارس نمونه دولتی ذهن خیلی از اولیا و دانش آموزا رو به خودش مشغول کرده برای همین لازمه تا متقاضیای ثبت ناممدرسه نمونه دولتی1401 - 1402بابررسی شرایط و ضوابط ثبت نام،دونستنزمان ، سایت ونحوه ثبت نام مدارس نمونه دولتی دهم۱۴۰۱ - ۱۴۰۲​، بتونن بدون هیچ خطا و اشتباهی ثبت نامشون رو انجام بدن . به همین دلیل تو این مقالهتمام این موارد رو به طور کامل توضیح دادیم .

زمان ثبت نام مدارس نمونه دولتی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲​

از اونجایی که ثبت نام مدارس نمونه دولتیاز پارسال به صورت استانی انجام شد یکی از نگرانیای دانش آموزا ، به خصوص دانش آموزایی کهخودشون رو واسه این رقابت مهم آماده کردن ، زمان و مهلت ثبت نام مدارس نمونه دولتی می باشد!

سال گذشته ثبت نام مدارس نمونه دولتی درخرداد ماه تمدید شدهو داوطلبا می تونستن با وارد شدن بهسایت آموزش پرورش استان خودشونتا تاریخ2 تیر ماه ثبت نامشون رو انجام بدن. هنوز ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲​ مشخص نشده ولیمی تونین باعضو شدن تو کانال تلگراممدارستحصیلیکوبه محض اینکهلینک ثبت نام مدارس نمونه دولتیفعال شد مطلع میشین .

به محض اینکه زمان ثبت نام مدارس نمونه دولتی 1401 - 1402 مشخص بشه در این مقاله اطلاع میدیم.


از اونجایی که ثبت نام مدارس نمونه دولتی به صورت استانی انجام میشه برای اطلاع از سایت ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان مد نظرتون کلیک کنین .

هر سال دانش آموزایی هستن که بخاطرمطلع نشدن از زمان ثبت نام مدارس نمونه دولتی، موفق به ثبت نام تو این مدارس نشدن ،به همین خاطر مهلت ثبت نام مدارس نمونه دولتی واسه اونایی که ثبت نام خودشون رو انجام ندادن ، تمدید میشه تابتونن اقدام بهثبت نام تو این مدارسکنن .پیشنهاد می کنیم عضو کانال تلگراممدارس تحصیلیکوبشین تا به محض مشخص شدن زمان ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی1400 - 1401با خبر بشین .

به محض اینکه زمان ثبت نام مدارس نمونه دولتی 1401 - 1402 تمدید بشه در این مقاله اطلاع میدیم.

بیشتر بخوانید: شهریه مدارس نمونه دولتی

شرایط ثبت نام مدارس نمونه دولتی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲​

با شروعثبت نام مدارس نمونه دولتی،دفترچهثبت نام مدارس نمونه دولتی نهم به دهم۱۴۰۱ - ۱۴۰۲​​هم تو سایت مربوط منتشر میشه و داوطلبا لازمهشرایط و ضوابطرو با دقت مطالعه و بررسی داشته باشن .

شرایط و ضوابط ثبت نام :

داشتن تابعیت ایرانی "دانش آموزای غیر ایرانی هم با رعایت شرایط خاص اجازه ثبت نام و شرکت تو این آزمون رو دارن " .

کسب حداقل معدل 17 تو نوبت دومپایه نهم"ملاک شرکت تو آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی کسب حداقل معدل کتبی ۱۷ تو ارزشیابی پایانی نوبت دومه " .

تو محدوده هایی که امکانثبت نامتو دو واحد آموزشی نمونه دولتی وجود داشته باشه ، دانش آموزا می تونن تو فرم تقاضانامهثبت نام، هر دو اولویت ( اول و دوم ) رو انتخاب کنن .رقابت علمی واسه ورود بههنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی،بین دانش آموزای شهر و شهرستان ، بدون در نظر گرفتن منطقه یا ناحیه دانش آموزه.دانش آموزای عشایری به دلیل کوچ کردن، تو هر منطقه ای تو سطح استان مجاز بهثبت ناموشرکت تو آزمون مدارس نمونه دولتیهستن .

در بالا به مهم ترینشرایط ثبت ناممدارس نمونهاشاره کردیم ، اما پیشنهاد می کنیم برای اطلاع از همه شرایطثبت نام مدارس نمونه دولتی مقاله زیر خونده بشه.

بیشتر بخوانید: دفترچه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولت

منابع آزمون مدارس نمونه دولتی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲​

سوالات آزمون مدارس نمونه دولتی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲​​از کتاب درسی آموزش قرآن و پیام های آسمان ، فارسی ، عربی ، مطالعات اجتماعی ( جغرافیا ، تاریخ ، مدنی ) ، زبان انگلیسی ، علوم تجربی و ریاضی پایه نهم سال تحصیلی طرح میشه .داوطلباباید به ۱۰۰ سوالآزموندر مدت ۱۲۰دقیقه پاسخ بدن کهتو جدول زیر منابع و تعداد سوال هر درس قرار داده شده تا داوطلبا با استفاده از این منابع و راه های قبولی در مدارس نمونه دولتی خودشون رو برای حضور در آزمون آماده کنن.

نام درس تعداد سوال ضریب زمان پاسخگویی منبع
آموزش قرآن و پیام های آسمان 10 2 120 دقیقه کتاب درسی پایه نهم
فارسی 15 2
عربی 8 1
مطالعات اجتماعی( جغرافیا ، تاریخ ، مدنی ) 10 1
زبان انگلیسی 7 1
علوم تجربی 25 2
ریاضی 25 3
جمع کل 100

مدرسه نمونه دولتیبخاطر داشتن امکانات آموزشی خوب ، استادا و معلمای مجرب مورد توجه خیلی از دانش آموزاس و حتی گاهیبیشتر از بقیهمدارسمثلتیزهوشان، مورد استقبال قرار می گیره . با توجه به ظرفیت محدود اینمدارس، دانش آموزا باید مواد درسی آزمون رو با دقت مطالعه و خودشون رو واسه این آزمون آماده کنن .

برای آشنایی با سوالای آزمون نمونه دولتی سال گذشته ، خوندن مقاله زیر پیشنهاد میشه .

بیشتر بخوانید: نمونه سوالات آزمون نمونه دولتی نهم به دهم

البته باید به این نکته توجه داشتکه معدلپایه نهمتو این آزمون خیلی مهمه چون تو محاسبه نمره کل آزمون ، 50 درصد آزمون ورودی و 50 درصد معدل کتبی نوبت دومپایه نهمتاثیر داره که در کنار مطالعه منابع آزمون ، باید حواسشون به معدل ترم دوم هم باشه .

همچنین به خاطر رقابت شدید تو اینآزمونو تعداد زیاد شرکت کننده ها به داوطلبا پیشنهاد می کنیمکهشانسشون رو برای ورود بهبقیهمدارس خاص مثل : ثبت ناممدارس شاهد ، ثبت ناممدارس علامهطباطبایی، ثبت ناممدارس فرهنگ، ثبت ناممدرسه ماندگار البرزو ثبت ناممدارس انرژی اتمی امتحان کنن تا اگه به هر دلیلی توآزمون نمونه دولتی نهم به دهمنتیجه مد نظرشون رو نگرفتن ،بقیهمدارس خوبرو از دست ندن .

اگه بعد از خوندن مطالب بالا ،در مورد ثبت نام مدارس نمونه دولتی1401 - 1402سوالی براتون پیش اومد ، می تونیناز طریق سامانه مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو با مشاورای مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو در ارتباط باشین و تموم سوالاتتون رو از این کارشناسا بپرسین.

برای اطلاع از زمان اعلام نتایجآزمون مدارس نمونه دولتیحتما مقاله زیر رو بخونین .

در ادامه بخوانید:اعلام نتایج مدارس نمونه دولتی

سوالات متداول


1- ✔️ برای شرکت تو آزمون نمونه دولتی نهم به دهم شرط معدل داریم ؟

✔️ برای ثبت نام تو آزمون نمونه دولتی نهم به دهم ، حداقل معدل دانش آموزا باید 17 باشه که به طور کامل تو متن این مقاله توضیح داده شده .

2- ✔️ثبت نام برای آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی از چه زمانی شروع میشه ؟

✔️هنوز زمان دقیق ثبت نام آزمون نمونه دولتی مشخص نشده ولی به محض اینکه زمان ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی مشخص بشه تو این مقاله اطلاع میدیم .

3- ✔️ ثبت نامآزمون مدارس نمونه دولتی نهم به دهم به صورتی انجام میشه؟

✔️ ثبت نام مدارس نمونه دولتی به صورت استانیانجام میشه کهنحوه دقیق این ثبت نام تو این مقالهقرار گفته میشه .

منبع : ثبت نام مدرسه نمونه دولتی

تدابیر مرتبط با پایان نامه دکتری دانشگاه تربیت مدرس

ثبت نام کتاب درسی

تمدید مهلت ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس

تقویت درس ریاضی با 6 راه ساده

80 درصد محتوای درسی پایه دوازدهم ملاک طراحی سوالات کنکور

6 اصل مهم در انتخاب یک مدرسه خوب

بهترین روش مطالعه درس ریاضی

نمونه ,ثبت ,دولتی ,مدارس ,، ,آزمون ,نمونه دولتی ,مدارس نمونه ,ثبت نام ,نام مدارس ,آزمون مدارس ,مدارس نمونه دولتی ,آزمون مدارس نمونه ,آزمون نمونه دولتی ,مقاله اطلاع میدیم

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله ایثارگران ونک elmiran3 mhrgap خسته از خسته بودن... مجله اینترنتی عبیاتی قله هاي ايران مقالات مبلمان اداری اخبار حوزه آی تی farsheedkheirabadi dibadegin98