عربی جزو درسای تاثیر گذار در نتیجه کنکور سراسریه.اکثر داوطلبا تلاش می کنن تا با استفاده ازبهترین روش های جمع بندی عربی، تمام مباحثی که تا الان خوندن رو یک بار دیگه مرور و در ذهنشون طبقه بندی کنن. برای نتیجه گیری در این درس باید اقدام به مطالعه مبحثی درس عربی کرد نه مطالعهدرس به درس!

دومین درس در دفترچه عمومیتمام گروه های آزمایشیکنکورسراسری درسعربیه. البته گروه آزمایشی انسانی این درس رو هم به عنوان درس عمومی و هم به عنوان درس تخصصی داره.به خاطر سختیه درس عربی، این درس تاثیر گذاری بالایی در نتیجه کنکور داوطلبا می تونه داشته باشه.نحوه طرح سوال عربیبه صورت موضوعیه نه درس به درسبنابراین بهترین نوعجمع بندی و دسته بندی این درسبه صورت مبحثیه.

یکی از مهم ترین زمان های مطالعاتی برای آمادگی درس عربی درکنکور سراسری،زمان جمع بندیه.البته منظور از جمعبندی، جمع بندی درست و اصولیمطالبه. داوطلبا در دوره جمع بندی، تلاش می کنن تا همه مباحثی که در این مدت مطالعه کردن رو حداقل یکبار مرور کرده تا مطالب براشون تداعی شده و در ذهنشون دسته بندی بشه. با توجه به تفاوت داوطلبا در سطح علمی شون، نحوه جمع بندی دانش آموزا هم تفاوت داره. در دوران جمع بندی، داوطلبا مطلب جدیدی آموزش نمی بینن و فقط مطالب قبلی رو مطالعه و طبقه بندی می کنن یاتسلطشون روی تمام مباحث بیشتر بشه.

روش جمع بندی درس عربیعمومی و تخصصی به یک شکلانجام میشه بنابراین متقاضیایکنکورانسانی برای جمع بندی عربی تخصصی شون هم می تونن از اینروشاستفاده کنن. به خاطر اهمیت درس عربی درکنکور سراسری، در این مقاله بهترین نوع جمع بندی عربیبا توجه به شرایط کنکور و توجه طراح سوال به این درس گفته شده. پس تا آخر این مقاله همراهمون باشین!

صفر تا صد جمع بندی عربی از نظر رتبه های برتر کنکور

یکی از مهم ترین دلایل اهمیت درس عربی درکنکور سراسری، داشتن یک تراز (نمره) مخفی در خودشه که در صورت مسلط بودن رو سوالای این درس تاثیر خیلی خوبی در رتبتون میذاره. ممکنه الان پیش خودتون بگین "تراز مخفی یعنی چی و چجوری در رتبمون تاثیر میذاره"؟

تراز پنهان (مخفی) یعنی تعداد زیادی از داوطلبا در این درس ضعف دارن یا اون رو کلا کنار میذارن و یا درصد کمی ازش می زنن. در کنکوردرس هاییباعث بالا رفتن تراز شما میشه که درصد شما نسبت به میانگین درصد داوطلبا بالاتر باشه.به همین دلیل کسایی که زمان برگزاری کنکور سراسری، درصدشون دردرس عربی بالا باشه ترازشون هم خیلی میاد بالا. اگه متقاضی رتبه، رشته و دانشگاه خوب هستین حتما باید برای جمع بندی درس عربی، با استفاده از روش های اصولی سعی در بهتر کردن شرایط خودتون داشته باشین.

از اونجایی که طراحی سوالایعربی کنکور سراسری مبحثیه پس لازمه تا داوطلبا در بازه جمع بندی هم به صورت مبحثی و موضوعی پیش برن تا به یک دسته بندی درستاز درس عربی در ذهنشون برسن. به طور کلیعربی دارای 5 مبحث: ترجمه و تعریب، درک مطلب، تحلیل صرفی، اعراب گذاری و قواعده که نحوه جمع بندی همه این مباحث رو به طور کامل توضیح دادیم.

ترجمه

تقریبا 8 سوال کنکور از مبحث ترجمه است، این ترجمه ها شامل 5 سوالترجمه عربی به فارسی، 2 سوال فارسی به عربی و 1 سوال مفهومیه. بعد از مطالعه و مرورنکات تستی و قواعد مربوط به ترجمه مثلفعل، اسم های جمع و مفرد، معرفه و نکره و.شروع به حل تست های عربی کنکور سنوات گذشته کرده و سعی کنین تمام نکاتی که یاد گرفتین رو در تست ها پیاده کنین.

درک مطلب

تقریبا 9 سوال کنکور مربوط به این بخش میشه که 4 تست مربوط به متن درک مطلب، 2 تست حرکت گذاری و 3 تست از مبحث تجزیه و تحلیله. هر شب یک درک مطلب از سال های گذشته کنکور سراسری کمک زیادی به افزایش سرعت عمل شما در خوندن متن های عربی می کنه. برای ۳ تستی که مربوط به تجزیه و تحلیلهحتما قواعد تجزیه و تحلیل رو قبل از حل تست مرور کنینتا جواب دادن به این تست ها براتونهموار و ساده بشه البته به شرطی کهمطالعتون دقیق و مفید باشه.

اگه مایلین در زمان باقیمونده تاکنکور سراسریبا نحوه مطالعه درسعربیآشنا شده و درجمع بندیخودتون از نحوه مطالعه ایندرس هم استفاده کنین، پیشنهاد می کنیم حتما مقاله زیر رو بخونین.

بیشتر بخوانید :روش مطالعه عربی رتبه های برتر کنکور

قواعد

8 تست آخر درس عربی رو شامل میشه .بعد از یادگیری کامل قواعد درس عربی به وسیله جزوه، استاد و منبع کمک آموزشی توصیه میشه همهمتن کتاب های عربی رو تجزیه، تحلیل و اعراب گذاری کنین.این کار کمک می کنه تا بتونین از مباحثی که یاد گرفتین در سوال استفاده کنین. هم چنین رو سوالایی که به طور مستقیم از متن کتاب های عربی درکنکور سراسری مطرح میشه هم تسلط خوبی پیدا می کنین.

از خلاصه نویسی نکات دردرسعربیغافل نشین چه در مبحث قواعد کلی این درس چه در بخش ترجمه. می تونیناین خلاصه ها رو به شکل نمودار درختی در برگه هایی بزرگ نوشته و در اتاقتون بچسبونین و هر روزوقت کمی رو برایمطالعه و مرور بذارین. مابقی وقتتون رو برای تست زنی و تسلطرو این درس بزارین. همچنین توصیه می شه که هر شبنیم ساعت رو به لغتای انتهای کتاب های درسیعربیاختصاص داده تا بتونین در تستای ترجمه از این لغت ها هم استفاده کنین.

یکی از مهم ترین مشکلاتکنکور سراسریمحدویت زمانیه.تکنیک منها وتکنیک زمان های نقصانیاز اصلی ترین تکنیک ها در مدیریت زمان سر جلسهکنکورن. استفاده از این دو تکنیک با هم می تونه نتیجه خوبی در مدیریت زمانکنکور سراسریداشته باشه.

بیشتر بخوانید :تکنیک منها و نحوه استفاده از آن

بهترین منابع جمع بندی عربی کنکور

هر سال، وقتی به دوران جمع بندی نزدیک می شیم داوطلبای کنکوری به فکر تهیه یک منبع مطالعاتی جامع برای درساشون میفتن که بتونن همه مباحث رو به راحتی مرور کنن و رو تستای اون درس تسلط خوبی داشته باشن، عربی یکی از درسایی که با تهیه منبع مناسب میشه جمعبندی خوبی رو انجام داد.

بهترین منبعجمع بندی، منبعیه که در عین کامل بودن، منطبق با کتاب درسی باشه،نکاتتستی رو به خوبی و با زبون ساده و قابل فهمی توضیح داده باشه تا با مطالعه اون کتاب بتونین به راحتی روی تستای این درس مسلط بشین. منبعی که همه این شرایط رو داشته باشه دست نوشته ها، خلاصه نویسی ها و حاشیه نویسی هاییه که در طول سال تحصیلی برای این درس کردین.

با توجه به اهمیت درس عربی درکنکور همه گروه های آزمایشی، کارشناسای مرکز مشاوره تحصیلیکو مهم ترین کتابای دوران جمع بندی عربی رو مشخص کردن که در جدول زیر براتون آوردیم.توجه کنینکه اگه خلاصه نویسی جامعی دارین اولویت استفاده از خلاصه هاتونه. اما اگه خلاصه نویسی ندارین و می خواین تمام مطالب رو جمع بندی کنین، تنها تهیه یک کتاب از کتابای زیر می تونه درجمعبندی درس عربیکمکتون کنه و اصلا احتیاجی به تهیه همه کتابا نیست.

نام کتاب انتشارات سری دانلود بخشی از کتاب
موج آزمون عربی نشر الگو موج آزمون کلیک کنید
عربی جامع کنکور گاج سری خط ویژه کلیک کنید
جمع بندی عربی خیلی سبز جامع کلیک کنید

در دوره جمع بندی خیلی از داوطلبا سعی می کنن با انجام آزمون های آزمایشی و تحلیل این آزمون ها وضعیت خودشون رو بسنجن تا بتونن برنامه ای مطابق با وضعیت علمیشون داشته باشن.اگه دنبال کامل ترین و بهترین روش برای تحلیل آزمونای آزمایشی درسعربیهستین، با خوندن مقاله زیر می تونین بهترین روشای تحلیل آزمون رو یاد بگیرین.

بیشتر بخوانید: کامل ترین روش تحلیل آزمون های آزمایشی

اگه بعد از خوندن این مقاله سوال و یا ابهامی در موردنحوهجمع بندی عربی کنکور سراسریداشتین، می تونین از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنیتحصیلیکوبا مشاورای این مرکز در ارتباط باشین و سوالای خودتون رو بپرسین.پیشنهاد می کنیم با عضویت در کانالکنکور سراسریتحصیلیکواز تموم اخبار مرتبط باکنکور سراسریمطلع بشین.

باسنگین شدن رقابت بین رشته های گروه پزشکی و پیراپزشکی، بهتره تا متقاضیای این رشته ها در درساییکه ضرایب بالاتری داره خودشون رو آماده کنن، یکی از این درسای ضریب بالا زسیت شناسیه. پیشنهاد می کنیم برای آشنایی با بهترین روش جمع بندی زیست حتما مقاله زیر رو بخونین.

در ادامه بخوانید : بهترین روش جمع بندی درس زیست


سوالات متداول


1- ✔️ استفاده از سوالای کنکور سالای گذشته در دوران جمع بندی چه کمکی می تونه بکنه؟

✔️ از اونجایی که شبیه ترین سوالا به کنکور، سوالای کنکور سنوات گذشتس حل این تستا پیشنهاد میشه اما در صورت عدم دسترسی به این سوالا می تونین از راهکار های داده شده در متن مقاله استفاده کنین.

2- ✔️ داوطلبایی که سطح علمی شون در درس عربی پایینه چجوری باید جمع بندی رو انجام بدن؟

✔️ نحوهجمع بندیبرای همهداوطلبا با هم یکسانه اما تو زمان مطالعه با هم متفاوتن که در متن مقاله به طور کامل گفته شده.

3- ✔️ همه منابع گفته شده در مقاله رو به عنوان منبع جمع بندی لازمه تهیه کنیم؟

✔️ خیر، همون طور که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده تهیه یکی از منابع جمع بندی با توجه به شرایط علمی هر داوطلب کافیه.

منبع : بهترین روش جمع بندی درس عربی کنکور سراسری

تدابیر مرتبط با پایان نامه دکتری دانشگاه تربیت مدرس

ثبت نام کتاب درسی

تمدید مهلت ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس

تقویت درس ریاضی با 6 راه ساده

80 درصد محتوای درسی پایه دوازدهم ملاک طراحی سوالات کنکور

6 اصل مهم در انتخاب یک مدرسه خوب

بهترین روش مطالعه درس ریاضی

درس ,بندی ,رو ,عربی ,جمع ,های ,جمع بندی ,درس عربی ,این درس ,که در ,رو به ,عربی کنکور سراسری ,عربی درکنکور سراسری،

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله مدرسه شاد ادبیات سنگ انگشتر خرید و فروش اینترنتی نودیجه آنلاین فروشگاه اینترنتی قاصدک طلایی khafesharif MY little planet frectalinhonar محصولات موجود